Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

smerovníky

 
Vysvetlivky:
  - fotografia je v dobrej kvalite, informácie (text na smerovkách) sú čitateľné
  - fotografia je v horšej kvalite, informácie (text na smerovkách) sú horšie čitateľné/nie sú čitateľné
 
Smerovníky
FOTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adamíková
545m
5123a/15,4
foto: 15.08.2018
Amonova lúka (foto 1)
560m
0701e/11,6; 2408/5,7
foto: 26.08.2015
Amonova lúka (foto 2)
560m
0701e/11,6; 2408/5,7
foto: 23.06.2018
Arborétum Mlyňany
199m
5122I/0,5
foto: 29.07.2017
Babova dolina
370m
0706a/27,0
foto: 04.07.2018
Baďura, hor.
300m
2408/20,4
foto: 09.06.2018
Bajdel
131m
2440/16,4
foto: 21.04.2018
Banka
160m
8123/3,7
foto: 17.08.2018
Barohať
170m
5120/1,5; 5120I/0,0
foto: 18.07.2016
Bašnárovci
426m
5139/3,8
foto: 17.07.2013
Beckov 1
190m
2419a/0,0; 5111/9,0
foto: 01.08.2015
Beckov 2
190m
5111/9,2
foto: 01.08.2015
Beckov, cesta na hrad
192m
5111/9,4
foto: 01.08.2015
Bezovec, rekr. stredisko
600m
0705a/42,0; 0705b/0,0; 2425/10,2; 5128/8,8
foto: 18.08.2014
Bezovec, zastávka
520m
0705a/41,1; 5128/7,9
foto: 18.08.2014
Biely Kríž (foto 1)
498m
0701b/16,3; 0701c/0,0; 2403/11,5; 5145/17,1; 8103/7,4
foto: 31.05.2014
Biely Kríž (foto 2)
498m
0701b/16,3; 0701c/0,0; 2403/11,5; 5145/17,1; 8103/7,4
foto: 13.11.2016
Biely Kríž 2
503m
0701c/0,2; 8103/7,2
foto: 20.02.2016
Biely Kríž, poľov. chata
233m
0773/2,3; 8153/2,9
foto: 15.08.2016
Biskupické rameno, ústie
133m
2440/6,3
foto: 08.05.2012
Bílkove Humence
243m
0772/14,2
foto: 28.06.2014
Bočná cesta
435m
0701a/4,3; 5114/2,5
foto: 29.08.2017
Bojková
238m
5118/11,7
foto: 18.08.2016
Borinka
242m
0702/12,5
foto: 02.04.2016
Bošáca
235m
5141/7,9
foto: 14.08.2017
Bradlo, parkovisko
543m
0701g/15,0; 5109/0,0
foto: 09.08.2012
Bratislava, hlavná stanica
170m
5125/0,0
foto: 15.07.2015
Brezinky, chata
354m
0701e/18,3; 0701f/0,0; 2409a/0,0; 2409b/0,0; 5118/0,0; 8144/6,1
foto: 27.08.2016
Brezinky, odbočka k Ostrému Kameňu
349m
0701f/0,4; 5118/0,4; 8144/5,7
foto: 27.08.2016
Brezinky, rázcestie
349m
0701f/0,2; 2409b/0,2; 5118/0,2; 8144/5,9
foto: 27.08.2016
Brezová pod Bradlom, Baranecká (foto 1)
260m
0701g/10,5; 8146/7,9
foto: 08.08.2015
Brezová pod Bradlom, Baranecká (foto 2)
260m
0701g/10,5; 8146/7,9
foto: 03.06.2017
Brezová pod Bradlom, cintorín
260m
0701g/11,7; 5139/10,6
foto: 03.06.2017
Brezová pod Bradlom, Mladosť (foto 1)
260m
0701g/8,9; 2441/0,0
foto: 08.08.2015
Brezová pod Bradlom, Mladosť (foto 2)
260m
0701g/8,9; 2441/0,0
foto: 28.04.2018
Brezová pod Bradlom, námestie (foto 1)
260m
0701g/11,0; 5139/11,3; 8146/8,5
foto: 08.08.2015
Brezová pod Bradlom, námestie (foto 2)
260m
0701g/11,0; 5139/11,3; 8146/8,5
foto: 03.06.2017
Brezová pod Bradlom, pod vŕškami (foto 1)
270m
0701g/8,4; 2441/0,5
foto: 08.08.2015
Brezová pod Bradlom, pod vŕškami (foto 2)
270m
0701g/8,4; 2441/0,5
foto: 28.04.2018
Brezová pod Bradlom, Staničná
260m
0701g/9,5
foto: 08.08.2015
Buganka
224m
0706a/1,5
foto: 17.07.2017
Buková, kameňolom
245m
0701f/8,5
foto: 16.08.2013
Buková, obec
320m
5118/4,0
foto: 27.08.2016
Buková, rázcestie
239m
0701f/12,3; 5118/14,7
foto: 18.08.2016
Buková, zastávka
233m
5118/15,0
foto: 18.08.2016
Bukovina
600m
0804a/4,5
foto: 09.07.2018
Bukovina, št. hr.
583m
0770/20,6; 2433/0,0
foto: 14.07.2018
Bystrické 1
410m
2403/6,9; 8103/9,7
foto: 04.11.2017
Bystrické 2
410m
5101/5,4; 8103/9,6
foto: 04.11.2017
Bývalá horáreň Janiš
515m
5128/3,6
foto: 15.07.2015
Cerová
361m
8124/5,0
foto: 02.09.2017
Chľaba
117m
2438/1,1
foto: 12.08.2014
Chvojnica, Šifflovci
410m
5137/6,5; 8129/10,0
foto: 18.08.2017
Čachtice
203m
5119/0,0
foto: 17.07.2015
Čachtický hrad (foto 1)
350m
2443/0,0; 5119/2,9; 8114/9,7
foto: 19.07.2012
Čachtický hrad (foto 2)
350m
2443/0,0; 5119/2,9; 8114/9,7
foto: 17.07.2015
Častá
240m
8160/0,0
foto: 02.06.2018
Častianska dolina 1
285m
5104/18,1; 8160/0,5
02.06.2018
Častianska dolina 2
275m
5104/18,5
02.06.2018
Čerešňová
338m
2608/10,2; 5406/0,4
foto: 02.07.2018
Čerešňová alej
218m
5147/1,1
foto: 14.10.2017
Čermák
589m
0701/55,5; 5102/9,9; 8107/10,0
foto: 26.05.2018
Čertov žľab
555m
2409b/3,2; 5108/13,2
foto: 05.05.2018
Čertova pec, motorest
225m
2417/10,0; 5135a/0,0; 8123/10,7
foto: 11.08.2018
Čertova pec, motorest (starší)
225m
2417/10,0; 5135/11,6; 8123/8,3
foto: 11.08.2018
Červený Kameň, hrad
340m
5104/16,7; 8107/0,0
foto: 15.09.2018
Červený most (foto 1)
184m
0702/0,3; 8152/0,3
foto: 31.12.2015
Červený most (foto 2)
184m
0702/0,3; 8152/0,3
foto: 13.10.2017
Čierna skala
662m
8109a/5,1; 8109b/0,0
foto: 30.08.2013
Čierne blato
295m
8146/6,3
foto: 03.06.2017
Čierny hrad
573m
8150Z/1,5
foto: 04.07.2018
Číčovské rameno Dunaja
112m
2451/16,1
foto: 15.08.2014
Čunovo (foto 1)
129m
0714/0,0; 0715/0,0; 8158/1,9
foto: 19.05.2012
Čunovo (foto 2)
129m
0714/3,5; 8158/1,9
foto: 01.07.2017
Čunovo, priehrada (foto 1)
131m
0715/0,9; 8158/1,0
foto: 19.05.2012
Čunovo, priehrada (foto 2)
131m
0715/0,9; 8158/1,0
foto: 05.01.2013
Čunovo, priehrada (foto 3)
131m
0714/2,6; 8158/1,0
foto: 04.02.2018
Čunovo, št. hr.
131m
8158/0,0
foto: 16.05.2015
Čunovské jazerá (foto 1)
132m
0714/4,0
foto: 28.01.2012
Čunovské jazerá (foto 2)
132m
8158/5,1
foto: 10.11.2012
Čupec
819m
0701/141,7
foto: 21.07.2018
Čupy
574m
0770/14,1; 5115/5,1; 8129/5,7
foto: 18.08.2017
Dechtice
186m
8170/0,0
foto: 08.07.2017
Deviaty mlyn
204m
8101/2,1
foto: 15.08.2015
Devín
150m
0701a/0,8; 8104/0,8
foto: 01.09.2015
Devínska Kobyla (foto 1)
495m
0701a/3,8; 5114/3,0
foto: 30.12.2011
Devínska Kobyla (foto 2)
495m
0701a/3,8; 5114/3,0
foto: 29.08.2017
Devínska Nová Ves (foto 1)
154m
2461/4,4; 5114/0,0
foto: 25.02.2017
Devínska Nová Ves (foto 2)
154m
2461/4,4; 5114/0,0
foto: 15.12.2018
Devínska Nová Ves, Podhorské
154m
5114/0,3
foto: 01.05.2014
Dibrovov pomník, št. hr.
780m
0701/143,2; 5116/10,3
foto: 21.07.2018
Diely
193m
5122/0,3
foto: 29.07.2017
Dlhé rovne
420m
0701g/7,8
foto: 08.08.2015
Dlhý vŕšok
410m
5109/3,8; 8145/4,0
foto: 20.08.2018
Dobrá Voda (foto 1)
248m
0701f/22,6; 0701g/0,0; 2435/9,1; 5107/5,9
foto: 26.07.2014
Dobrá Voda (foto 2)
248m
0701f/22,6; 0701g/0,0; 2435/9,1; 5107/5,9
foto: 08.08.2015
Dobrá Voda, prameň
245m
0701f/21,7; 2435/8,2
foto: 08.07.2017
Dolina Kalište
270m
5131b/6,7
foto: 09.09.2017
Dolné Orešany
202m
8149/0,0
foto: 06.06.2015
Dolný červený kríž
411m
0701b/13,4
foto: 20.02.2016
Dolný Lopašov
207m
0713/0,0
foto: 13.08.2018
Doľany
245m
5146/2,5; 8108/0,0
foto: 06.06.2015
Doľany, kostol
261m
5146/1,9; 8108/0,6
foto: 06.06.2015
Dorotkovci
530m
5141/14,2
foto: 14.08.2017
Dračí hrádok, rázcestie
360m
8140/6,1
foto: 02.04.2016
Dražovce (foto 1)
145m
2427/11,5; 5120/0,0
foto: 18.07.2016
Dražovce (foto 2)
145m
2427/11,5; 5120/0,0
foto: 17.07.2017
Dreváreň
390m
5102/12,1
foto: 26.05.2018
Driny, jaskyňa
358m
5106/2,5; 8109b/6,6
foto: 30.08.2013
Dubník
255m
2437/2,3
foto: 17.07.2015
Dubová
227m
2411/0,0
foto: 05.08.2011
Dúbrava
212m
8110/2,9
foto: 18.08.2016
Dúbravka, dom kultúry
235m
2436/5,4; 5136/0,0; 8104/5,8
foto: 01.09.2015
Dúbravka, kostol
260m
2436/4,6; 8104/5,0
foto: 01.09.2015
Dúbravská Hlavica 1
360m
0701a/6,5; 8104/3,9
foto: 01.09.2015
Dúbravská Hlavica 2
355m
0701a/6,7; 8104/4,1
foto: 01.09.2015
Dvoly, rázc.
310m
0713/14,8; 2441/4,8; 8146/5,0
foto: 03.06.2017
Dvoly, pam. SNP
315m
2441/5,8
foto: 28.04.2018
Fajnorovci
260m
8145/12,0
foto: 20.08.2018
Figaro
140m
2401/5,1
foto: 24.09.2016
Forgáčov dvor
200m
2426J/0,8
foto: 30.09.2017
Fráterka, poľovnícka chata
380m
2415/2,0; 5115/1,6
foto: 02.08.2014
Fúgelka
350m
2411/1,9; 8107/4,0
foto: 15.09.2018
Gabčíkovo
116m
0715/30,5; 5142/0,0
foto: 25.08.2018
Gabčíkovo, park
114m
5142/1,4
foto: 25.08.2018
Gajc
132m
2440/10,4
foto: 29.08.2015
Galéria Danubiana (foto 1)
131m
0715/3,5
foto: 02.03.2013
Galéria Danubiana (foto 2)
131m
0714/0,0
foto: 04.02.2018
Gonove lazy
530m
2442/12,9; 5131b/6,5
foto: 09.09.2017
Gýmeš
514m
5129/12,0
foto: 10.07.2014
Hájnica
341m
5141/4,1
foto: 14.08.2017
Halabrínovci
375m
0770/13,5; 8162/14,0
foto: 14.07.2017
Haluzice
270m
5141/4,8; 5141Z/0,0
foto: 14.08.2017
Harmónia
265m
0703/18,2; 2407/0,0; 5104/8,4
foto: 04.08.2018
Harmónia, Badogy
280m
2407/0,6; 5104/7,8
foto: 04.08.2018
Hate, Klvače
510m
2433/3,0
foto: 14.07.2018
Hať Čunovo
133m
0715/3,5
foto: 04.06.2011
Havlová
350m
8145/1,0
foto: 20.08.2018
Havran, rázcestie
395m
0705a/20,3; 2417/5,2
foto: 04.07.2015
Havrania skala (foto 1)
554m
0701f/5,1
foto: 16.08.2013
Havrania skala (foto 2)
554m
0701f/5,1
foto: 22.08.2018
Havrania skala, rázcestie
448m
0701f/5,7; 8128/2,6
foto: 22.08.2018
Hlboké, nám.
250m
5147/5,1
foto: 14.10.2017
Hlohovec
150m
0705a/0,0
foto: 08.08.2016
Hlohovec, Soroš
195m
0705a/2,5
foto: 08.08.2016
Holíč, dom turistiky
176m
5415/0,0; 8161/0,0
foto: 20.08.2016
Holý vrch
350m
0705a/11,6
foto: 08.08.2016
Holý vrch
678m
0708/5,5; 2432/3,0
foto: 02.07.2018
Holý vrch, výhľad
645m
0708/5,0; 2432/3,5
foto: 02.07.2018
Horáreň Jedliny
288m
0706a/25,0
foto: 04.07.2018
Horáreň Modrová
237m
5131b/7,9
foto: 09.09.2017
Horáreň pod Kostolným vrchom
498m
0705a/37,6; 2442/15,6
foto: 30.06.2018
Horáreň pod Lyscom
316m
8135/8,0
foto: 12.07.2017
Horná Píla
270m
2410/2,6; 5104/15,7
foto: 19.07.2013
Horná Pustá Ves
250m
2441/12,7; 5107/18,3
foto: 28.04.2018
Horná roveň
435m
2441/2,1
foto: 28.04.2018
Horné Kameničné
540m
5141/16,4; XXXX/0,0
foto: 14.08.2017
Horné Lefantovce
185m
2426/0,0
foto: 30.09.2017
Horné Lefantovce, liečeb. ústav
228m
2426I/0,5
foto: 30.09.2017
Horné Orešany (foto 1)
200m
2445/0,0
foto: 23.07.2016
Horné Orešany (foto 2)
200m
2445/0,0
foto: 03.06.2017
Horský park, horáreň
200m
0701b/1,0
foto: 27.09.2015
Hrabina
550m
0701/137,8; 8111/4,5
foto: 21.07.2018
Hrad Biely Kameň
295m
8103/2,8
foto: 25.06.2016
Hrad Devín, parkovisko (foto 1)
143m
0701a/0,0; 2461/0,0; 8104/0,0
foto: 01.09.2015
Hrad Devín, parkovisko (foto 2)
143m
0701a/0,0; 2461/0,0; 8104/0,0
foto: 10.07.2016
Hrad Pajštún
470m
0702/13,9; 8140/2,5
foto: 02.04.2016
Hradisko
325m
2404/3,7
foto: 28.04.2012
Hradište pod Vrátnom (foto 1)
235m
2446/0,0; 5107/0,0; 8124/13,5
foto: 17.08.2011
Hradište pod Vrátnom (foto 2)
235m
5107/0,0; 8124/13,5
foto: 02.09.2017
Hradište pod Vrátnom, rázcestie
235m
5107/0,3; 8124/13,2
foto: 02.09.2017
Hrádok
170m
2418a/0,0
foto: 15.07.2015
Hrušov
196m
0772/5,4
foto: 28.06.2014
Hrušov, rázcestie
125m
0715/13,6
foto: 12.07.2014
Humništia
300m
0705a/16,0
foto: 08.08.2016
Inovecké sedlo
830m
0707/14,3; 2434/10,4; 5522a/10,7; 8133/9,1
foto: 09.07.2018
Ivanka pri Dunaji, most
131m
5145/1,6; 5145I/0,0
foto: 22.08.2015
Ivanka pri Dunaji, múzeum
131m
5145I/1,5
foto: 22.08.2015
Jablonica
208m
8110/1,2
foto: 18.08.2016
Jablonica, vlak
206m
8110/0,0
foto: 02.09.2017
Jablonové
230m
5144/0,0
foto: 24.10.2015
Jahodník
295m
5108/9,7; 8109b/5,8
foto: 22.08.2014
Jahodník, táborisko
284m
5108/10,2; 8109b/5,3
foto: 22.08.2014
Jandova Dolina
310m
0701g/17,4
foto: 09.08.2012
Jankov vŕšok
520m
0708/3,2; 5408/12,3
foto: 02.07.2018
Jelenec
198m
2426/11,5; 2426J/0,0
foto: 12.07.2017
Jelení Háj, št. hranica
138m
0711/3,9
foto: 21.03.2017
Jezuitské lesy
333m
0701a/8,5; 2436/2,9
foto: 21.09.2014
Jurášova lúka
485m
0701/135,3
foto: 21.07.2018
Jurko, rázc.
390m
5131a/4,0; 8122/0,0
foto: 09.09.2017
Kačín
330m
0702/5,0
foto: 17.01.2015
Kalinkovo, hrádza
132m
2440/21,5
foto: 21.04.2018
Kalinkovská horáreň
130m
2440/15,4
foto: 21.04.2018
Kamenica nad Hronom
116m
0709/0,0
foto: 12.08.2014
Kamenná búda
520m
5115/4,1; 8129/4,7
foto: 18.08.2017
Kamzík, lúka (foto 1)
400m
0701b/5,7; 2401/1,7; 5125/3,1; 8101/0,0
foto: 15.08.2015
Kamzík, lúka (foto 2)
400m
0701b/5,7; 2401/1,7; 5125/3,1; 8101/0,0
foto: 31.12.2016
Karlova Ves, OD Centrum
200m
2436/0,0
foto: 08.08.2014
Katarínka, rázcestie
348m
2435/3,0; 8170/3,8
foto: 08.07.2017
Katarínka, zrúcanina
340m
2435/2,6; 8170/4,2
foto: 08.07.2017
Klanec (foto 1)
314m
0702/1,6;  8101/3,3
foto: 15.08.2015
Klanec (foto 2)
314m
0702/1,6;  8101/3,3
foto: 24.02.2018
Klčovanice
338m
0702/11,2;  8103/13,7
foto: 27.03.2016
Klokoč
661m
0701e/10,1
foto: 23.06.2018
Kňažské hory, št. hr.
510m
0770/20,1; 2433/0,5
foto: 14.07.2018
Koliba (foto 1)
290m
5125/1,6
foto: 15.08.2015
Koliba (foto 2)
290m
5125/1,6
foto: 14.05.2017
Koliba pod gaštanom (foto 1)
230m
5135/11,1; 8123/7,8
foto: 24.07.2012
Koliba pod gaštanom (foto 2)
230m
5135a/0,5; 8123/10,2
foto: 11.08.2018
Komárka
440m
2410/6,1; 8107/6,4
foto: 15.09.2018
Komárová
457m
2441/3,3; 8146/3,5
foto: 03.06.2017
Kostol Margity Antiochijskej
159m
5415I/1,0
foto: 27.06.2015
Kostol Margity Antiochijskej, odbočka
159m
5415/10,9; 5415I/0,0
foto: 27.06.2015
Kostolík sv. Juraja
450m
8122/0,6
foto: 09.09.2017
Kostoľany pod Tribečom
225m
8135/4,4
foto: 12.07.2017
Kostoľany pod Tribečom, rázcestie
250m
0706a/23,0; 8135/4,0
foto: 12.07.2017
Košarisko
407m
0702/19,0; 2404/10,7; 5101/11,9
foto: 27.05.2017
Košarisko 2
407m
2404/10,5; 5101/11,7
foto: 28.04.2012
Kotliba, kanál
113m
5142/5,6
foto: 25.08.2018
Koválovské lúky
520m
5115/5,6; 8129/6,2
foto: 18.08.2017
Koválovské lúky, okraj
570m
0770/14,3; 5115/5,3; 8129/5,9
foto: 18.08.2017
Kozí chrbát I.
557m
0701c/6,1; 5101/15,7
foto: 27.05.2017
Kozí chrbát II.
557m
0701c/6,3; 5101/15,9
foto: 27.05.2017
Krahulčie vrchy
530m
0705a/29,9; 5131b/1,1
foto: 09.09.2017
Kramárka
216m
0703/4,8; 5102/0,8
foto: 26.05.2018
Krasňany
140m
2402/0,0; 8102/0,0
foto: 04.08.2016
Krásna hôrka, NOÚ
250m
2401/0,0
foto: 16.01.2016
Križovatka do strání
875m
0771/146,5
foto: 21.07.2018
Krížnica, poľov. chata
411m
0770/8,2; 8113/6,5
foto: 08.08.2016
Kubašová
475m
0701e/12,7; 5105/4,2
foto: 26.08.2015
Kuchyňa, kostol (foto 1)
253m
2407/19,4; 5102/17,9
foto: 29.03.2014
Kuchyňa, kostol (foto 2)
253m
2407/19,4; 5102/17,9
foto: 26.05.2018
Kuchyňa, ObÚ
260m
2407/19,0; 5102/17,5
foto: 26.05.2018
Kuchyňa, vlak
244m
2407/21,1
foto: 29.03.2014
Kunov, ihrisko
220m
0771/20,8; 8163/0,0
foto: 05.07.2017
Kútiky (foto 1)
205m
0701a/10,6
foto: 27.09.2015
Kútiky (foto 2)
205m
0701a/10,6
foto: 02.07.2017
Ladice, ObÚ
196m
5129/16,2
foto: 10.07.2014
Lakšárska Nová Ves
230m
0772/19,4; 0773/0,0; 2444/0,0
foto: 15.08.2016
Lakšárska Nová Ves, rázcestie
230m
2444/0,7
foto: 20.10.2018
Lamač
250m
8101/4,1
foto: 17.01.2015
Lásek, poľovnícka chata
190m
2444/6,0; 5138/7,2
foto: 16.08.2012
Liečebný ústav Zobor
292m
2427/7,5; 8132/3,0; 8132Z/0,0
foto: 17.07.2017
Limbach (foto 1)
185m
2405/0,0; 5101/22,6
foto: 18.08.2012
Limbach (foto 2)
185m
2405/0,0; 5101/22,6
foto: 27.05.2017
Limbach, vináreň
192m
2405/0,6
foto: 18.08.2012
Lintavy, červený domček
336m
2459/8,4; 5113/3,9; 8167/5,6
foto: 16.04.2016
Lipová, Kadlečíkovci
470m
0771/9,9 ; 5137/0,0
foto: 14.07.2017
Lipové
235m
5114/0,9; 8159/2,4
foto: 29.08.2017
Loksova lúka
770m
0804a/2,0 ; 5522b/1,8
foto: 09.07.2018
Lopušná, pam. SNP
270m
2441/9,8
foto: 28.04.2018
Lopušná, prameň
340m
2441/7,8; 8143/0,0
foto: 28.04.2018
Lošonec
263m
5108/8,0
foto: 22.08.2014
Lozorno
195m
2459/0,0; 5113/10,6; 8167/0,0
foto: 16.04.2016
Lúka
173m
2425/0,0; 8148/5,1
foto: 18.08.2014
Lyžiarska lúka (foto 1)
495m
2427/4,5; 5120/6,5
foto: 18.07.2016
Lyžiarska lúka (foto 2)
495m
2427/4,5; 5120/6,5
foto: 17.07.2017
Majdán, horáreň
236m
5108/6,3
foto: 22.08.2014
Majtánovci
402m
5117/3,5
foto: 16.08.2017
Malá Baňa
350m
2403/2,8; 2403V/0,0
foto: 04.11.2017
Malá Baňa, vrchol
361m
2403V/0,1
foto: 04.11.2017
Malá Klenová (foto 1)
350m
0713/8,4; 5107/14,3
foto: 26.07.2014
Malá Klenová (foto 2)
350m
0713/8,4; 5107/14,3
foto: 13.08.2018
Malinský vrch (foto 1)
412m
2402/6,2; 8126/3,0
foto: 30.05.2015
Malinský vrch (foto 2)
412m
2402/6,2; 8126/3,0
foto: 16.10.2016
Malý Slavín
364m
8126/1,4
foto: 16.10.2016
Maňašovická Hora
286m
8113/4,3
foto: 08.08.2016
Marhát
748m
0705a/33,2
foto: 30.06.2018
Marianka, cintorín
215m
0702/9,4; 2402/9,9
foto: 27.03.2016
Marianka, námestie (foto 1)
220m
0702/9,9; 2402/9,4
foto: 21.02.2015
Marianka, námestie (foto 2)
220m
0702/9,9; 2402/9,4
foto: 04.11.2017
Medené Hámre (foto 1)
290m
2403/8,9; 5101/7,1
foto: 17.03.2012
Medené Hámre (foto 2)
290m
2403/8,9; 5101/7,1
foto: 27.05.2017
Medvedia skala
325m
0703/15,9; 2411/6,8
foto: 04.08.2018
Medvedie údolie
293m
5101/18,6
foto: 27.05.2017
Medvedí vrch
719m
2430/10,5; 5123b/4,0
foto: 04.07.2018
Mesačná lúka
640m
0701e/7,0; 5104/29,6
foto: 02.06.2018
Meškov vrch (foto 1)
446m
5120/5,0; 8132/4,5
foto: 18.07.2016
Meškov vrch (foto 2)
446m
5120/5,0; 8132/4,5
foto: 12.08.2017
Miechnovci
330m
2433/10,2
foto: 14.07.2018
Mihalinová
420m
0701f/17,9; 8124/6,8
foto: 02.09.2017
Mikulášov
242m
0772/17,3; 8153/0,0
foto: 15.08.2016
Mlynská dolina
150m
0701a/14,3; 0711/0,0
foto: 27.09.2015
Mlynská dolina, internáty
178m
0701a/13,4
foto: 27.09.2015
Mlýnky, štátna hranica
260m
2415/3,6; 5115/0,0
foto: 02.08.2014
Močiarna
382m
5113/6,1
foto: 16.04.2016
Modra, cintorín
160m
2428/0,0
foto: 07.04.2018
Modra, námestie
178m
0703/20,9; 2428/0,8; 5104/0,0
foto: 07.04.2018
Modra, pod Téglikom
192m
2428/1,2; 8001M/0,0
foto: 07.04.2018
Moravany nad Váhom
180m
5135a/9,2
foto: 11.08.2018
Mosnákovci
310m
8145/9,0
foto: 20.08.2018
Most cez Moravu
161m
5415/4,0
foto: 20.08.2016
Most pod Šibenicou
172m
8161/11,5
foto: 21.08.2017
Myjava, cintorín
320m
0701g/23,1
foto: 09.08.2012
Myjava, Dolná štvrť
320m
0701g/23,7; 2413/0,5
foto: 01.08.2012
Myjava, múzeum SNR
340m
0701/129,3; 8125/0,3
foto: 16.08.2017
Myjava, pod fabrikou
360m
0701/130,1
foto: 21.07.2018
Myjava, ústredná orientácia (foto 1)
326m
0701g/24,2; 0701h/0,0; 2413/0,0; 5117/0,0; 8125/0,0
foto: 16.08.2017
Myjava, ústredná orientácia (foto 2)
326m
0701/129,0; 2413/0,0; 5117/0,0; 8125/0,0
foto: 21.07.2018
Na Studienskej ceste, rázcestie
220m
2444/4,8
foto: 22.10.2018
Na Vlkovkách (foto 1)
193m
2402/11,1; 8102/12,9
foto: 30.05.2015
Na Vlkovkách (foto 2)
193m
2402/11,1; 8102/12,9
foto: 23.01.2016
Nad červeným krížom
354m
2426/6,0; 5129/8,0
foto: 10.07.2014
Nad hvezdárňou
580m
0703/12,0; 8106/3,2
foto: 21.08.2015
Nad jarkami
485m
5104/24,5; 8108/5,9
foto: 02.06.2018
Nad Zlatníckou dolinou, rázcestie
300m
8129/0,7
foto: 18.08.2017
Naháč
250m
2435/0,0
foto: 02.09.2017
Nitra, Artin (foto 1)
230m
2427/0,0
foto: 14.07.2012
Nitra, Artin (foto 2)
230m
2427/0,0
foto: 17.07.2017
Nitra, kasárne
140m
0706a/0,0
foto: 17.07.2017
Nitra, Šindolka
160m
8132/0,0
foto: 12.08.2017
Nitrianska Blatnica
242m
5131a/0,0
foto: 09.09.2017
Nová Baňa, námestie
215m
2661/14,9; 5528/1,5
foto: 09.07.2018
Nová Baňa, rázc.
215m
0804a/11,0; 5528/1,0; 8419/1,0
foto: 09.07.2018
Nová Baňa, stanica
200m
0804a/12,0; 0804b/0,0; 5528/0,0; 8419/0,0
foto: 09.07.2018
Nová Bošáca
301m
2420/0,0; 5141/19,6
foto: 14.08.2017
Nová Lehota
475m
5128/6,9
foto: 15.07.2015
Nové Mesto nad Váhom, vlak
183m
5111/0,0; 8114/0,0
foto: 14.08.2017
Nové hory
340m
8170/2,6
foto: 08.07.2017
Ňárad
114m
5142/9,0
foto: 25.08.2018
Odbočka do liečebného ústavu
210m
2426/1,5; 2426I/0,0
foto: 30.09.2017
Odbočka k Dobrovodskému hradu
357m
0701g/1,1
foto: 08.08.2015
Oponice
170m
5129/0,0
foto: 10.07.2014
Orešianske sedlo
464m
2445/4,8; 8149/3,0
foto: 06.06.2015
Ostrý vrch, Paľovci
502m
5117/8,5
foto: 16.08.2017
Ovčia skala
360m
0705a/8,7; 8147/3,1
foto: 08.08.2016
Pamätník Vozokanský lev
210m
5122/1,1
foto: 29.07.2017
Pánova lúka
390m
2403/5,1; 8126/1,1
foto: 04.11.2017
Panský dom
480m
8107/8,7
foto: 15.09.2018
Pekná cesta, spariská (foto 1)
352m
0701b/11,3; 2402/3,9
foto: 09.03.2013
Pekná cesta, spariská (foto 2)
352m
0701b/11,3; 2402/3,9
foto: 11.11.2017
Pekná cesta, záhrady (foto 1)
184m
2402/1,0; 8102/1,0
foto: 20.08.2014
Pekná cesta, záhrady (foto 2)
184m
2402/1,0; 8102/1,0
foto: 01.12.2018
Pernecké bane
460m
8106/11,2
foto: 21.08.2015
Pernek
265m
2406/15,0; 8106/15,4
foto: 21.08.2015
Pezinok, nám.
156m
0703/0,4; 2406/0,4
foto: 26.05.2018
Piesok, chata UK
410m
2410/6,6; 8107/6,9
foto: 15.09.2018
Piešť
407m
2435/5,1
foto: 08.07.2017
Piešťany, kolonadový most (foto 1)
160m
2417/0,0; 2442a/0,0; 5135/0,0; 8123/0,0
foto: 24.07.2012
Piešťany, kolonadový most (foto 2)
160m
2417/0,0; 2442a/0,0; 5135/0,0; 8123/0,0
foto: 04.07.2015
Piešťany, kolonadový most (foto 3)
160m
2417/0,0; 2442a/0,0; 8123/2,4
foto: 11.08.2018
Piešťany, most pre peších (foto 1)
160m
5135/0,6; 8123/0,6
foto: 24.07.2012
Piešťany, most pre peších (foto 2)
160m
5135a/11,0; 5135b/0,0 8123/3,0
foto: 11.08.2018
Piešťany, železničná stanica (foto 1)
160m
8123/0,0
foto: 28.04.2018
Piešťany, železničná stanica (foto 2)
160m
8123/0,0
foto: 30.06.2018
Píla
235m
2410/1,6; 5143/7,1; 8107/1,2
foto: 15.09.2018
Píla, rázc.
220m
2410/0,0
foto: 15.09.2018
Plavecké Podhradie
219m
2408/0,0; 8127/0,0
foto: 02.06.2018
Plavecký hrad
379m
2408/1,7
foto: 23.06.2018
Plavecký Mikuláš
241m
2409a/0,0; 5105/0,0; 8109a/4,0
foto: 26.08.2015
Plavecký Peter
225m
8144/0,0
foto: 27.08.2016
Plešiny (foto 1)
430m
0705a/22,1; 8123/4,9
foto: 24.07.2012
Plešiny (foto 2)
430m
0705a/22,1; 8123/7,3
foto: 30.06.2018
Pod Bielym krížom (foto 1)
475m
0701b/16,0; 8103/7,7
foto: 20.02.2016
Pod Bielym krížom (foto 2)
475m
0701b/16,0; 8103/7,7
foto: 13.11.2016
Pod Chlmcom (foto 1)
315m
0701b/7,6; 8102/4,3
foto: 16.01.2016
Pod Chlmcom (foto 2)
315m
0701b/7,6; 8102/4,3
foto: 14.05.2017
Pod Devínskou Kobylou
250m
2461/1,4; 8159/0,0
foto: 08.11.2015
Pod Dlhou skalou (foto 1)
378m
0706a/11,0; 8132/10,9
foto: 18.07.2016
Pod Dlhou skalou (foto 2)
378m
0706a/11,0; 8132/10,9
foto: 12.08.2017
Pod Dračím hrádkom (foto 1)
270m
2403/8,4; 5101/6,6; 8140/6,9
foto: 17.03.2012
Pod Dračím hrádkom (foto 2)
270m
2403/8,4; 5101/6,6; 8140/6,9
foto: 27.05.2017
Pod Gaštanicou
344m
0706a/21,0; 5129/11,0
foto: 10.07.2014
Pod Horvátkou
430m
2404/8,3
foto: 28.04.2012
Pod Javorníčkom
578m
2425/7,8
foto: 18.08.2014
Pod Kamenným vŕškom
230m
2404/17,2; 5113/1,4
foto: 16.04.2016
Pod Klokočinou
459m
2445/8,5; 5146/0,0
foto: 06.06.2015
Pod Kozliskom
508m
0702/15,6; 8140/4,2
foto: 02.04.2016
Pod Kráľovou horou
355m
2438/7,6
foto: 12.08.2014
Pod krížom
348m
5118/13,3
foto: 18.08.2016
Pod Lašidom
390m
5111/12,4
foto: 01.08.2015
Pod Lipinou
374m
5135b/4,1; 8123/6,5
foto: 17.08.2018
Pod Lipovým vrchom
390m
5118/9,8; 8110/5,8
foto: 18.08.2016
Pod Malým Inovcom
785m
2434/10,9; 8133/8,6
foto: 09.07.2018
Pod Peprovcom (foto 1)
355m
2428/4,2; 5104/6,5; 8106/0,0
foto: 09.08.2014
Pod Peprovcom (foto 2)
355m
2428/4,2; 5104/6,5; 8106/0,0
foto: 07.04.2018
Pod Plieškou (foto 1)
276m
2427/10,0; 5120/3,0
foto: 18.07.2016
Pod Plieškou (foto 2)
276m
2427/10,0; 5120/3,0
foto: 17.07.2017
Pod Srnčím vrchom
290m
5104/3,2; 8105/4,9
foto: 09.08.2014
Pod Studeným hradom
424m
8135/2,4
foto: 12.07.2017
Pod Vápennou
705m
0701e/5,6; 5104/31,0; 8127/5,0
foto: 02.06.2018
Pod Veľkou Homoľou
670m
0703/11,2; 2428/7,0; 5102/6,5
foto: 07.04.2018
Podbranč, Martišovci
336m
2413/11,5; 5139/0,0
foto: 01.08.2012
Podbranč, Podzámok
420m
2413/10,0; 8162/19,0
foto: 01.08.2012
Podhájska cesta (foto 1)
306m
0706a/2,5; 2427/1,0
foto: 09.07.2013
Podhájska cesta (foto 2)
306m
0706a/2,5; 2427/1,0
foto: 17.07.2017
Podhradie
435m
2418b/6,2; 2442b/8,1; 5128/0,0; 8154/8,4
foto: 15.07.2015
Podhradie, chaty pri vlekoch
340m
2442b/6,8; 5128/1,3
foto: 15.07.2015
Podlipovec
380m
8145/2,5
foto: 20.08.2018
Polákovci
385m
0771/12,2 ; 8162/15,3
foto: 14.07.2017
Polámané, horáreň
349m
8109b/2,8
foto: 30.08.2013
Polianka
414m
0701g/19,7 ; 8145/0,0
foto: 20.08.2018
Pomník M. Bartoňa
218m
5147/8,3
foto: 14.10.2017
Prameň
260m
2417/8,9
foto: 24.07.2012
Prašník, Lajdovci (foto 1)
240m
2441/13,7
foto: 26.07.2014
Prašník, Lajdovci (foto 2)
240m
2441/13,7
foto: 28.04.2018
Pred vrchmi
380m
2411/3,1; 8107/2,8
foto: 15.09.2018
Prekážka
236m
8124/0,0
foto: 02.09.2017
Prepadlé
450m
2458/3,0; 5101/13,8
foto: 27.05.2017
Pri červenom kríži
233m
0772/9,3
foto: 28.06.2014
Pri Červenom moste
220m
0701b/3,4; 8152/0,9
foto: 31.12.2015
Pri dube (foto 1)
405m
2445/11,2; 5108/0,4
foto: 23.07.2016
Pri dube (foto 2)
405m
2445/11,2; 5108/0,4
foto: 23.06.2018
Pri hrade
320m
5129/3,0
foto: 10.07.2014
Pri hraničnom kameni
199m
0773/16,5
foto: 07.10.2017
Pri kóte
344m
0709/2,9; 2438/8,6
foto: 12.08.2014
Pri obrázku
400m
8150a/2,0; 8150Z/0,0
foto: 04.07.2018
Pri troch studničkách
300m
2438/4,1
foto: 12.08.2014
Pri Suchom potoku
360m
5113/5,0; 8167/6,7
foto: 27.07.2013
Pri Zbojníckej studienke
180m
2444/7,3; 5138/8,6
foto: 16.08.2012
Priepastný mlyn
208m
5140/4,3; 8165/4,0
foto: 09.05.2015
Prietržka
180m
5140/0,8
foto: 09.05.2015
Prievaly
243m
8110/11,8
foto: 05.05.2018
Prístav, Baťov kanál
166m
8166/3,0
foto: 11.04.2015
Prostredný vrch
498m
5123a/13,7
foto: 15.08.2018
Pustá Ves, pamätník SNP (foto 1)
250m
2441/13,2; 5107/18,8; 8145/14,0
foto: 26.07.2014
Pustá Ves, pamätník SNP (foto 2)
250m
2441/13,2; 5107/18,8; 8145/14,0
foto: 28.04.2018
Pusté
322m
2426/4,0; 5129/6,0
foto: 10.07.2014
Pustovníkova studnička
710m
0706P/0,2
foto: 04.07.2018
Pustý kostolík
140m
5145/10,4
foto: 01.04.2017
Pyramída (foto 1)
556m
2427/3,0
foto: 09.07.2013
Pyramída (foto 2)
556m
2427/3,0
foto: 17.07.2017
Rača (foto 1)
150m
2403/0,0; 2403/16,5; 5101/0,0
foto: 20.02.2016
Rača (foto 2)
150m
2403/0,0; 2403/16,5; 5101/0,0
foto: 20.07.2018
Rača, amfiteáter
190m
2403/1,0; 5101/1,0
foto: 20.02.2016
Rača, námestie (foto 1)
163m
2403/0,4; 2403/16,1; 5101/0,4
foto: 20.02.2016
Rača, námestie (foto 2)
163m
2403/0,4; 2403/16,1; 5101/0,4
foto: 21.10.2017
Radošovce
223m
8113/0,0
foto: 08.08.2016
Rázcestie na Bajtavu
320m
2438/6,6
foto: 12.08.2014
Rázcestie nad vlčiarňou
428m
2412/3,0; 5108/12,4
foto: 22.08.2014
Remitáž,rybník
228m
0706a/18,5; 2426/8,0
foto: 30.09.2017
Remitáž, táborisko
218m
0706a/18,0; 2426/8,5; 8135/0,0
foto: 12.07.2017
Rohožník
201m
2408/24,4
foto: 02.06.2018
Rolincová
435m
5141/11,2; 8155/2,5
foto: 14.08.2017
Románsky kostolík sv. Michala
174m
5120I/0,5
foto: 18.07.2016
Rovnica
285m
5114/1,1; 8159/2,2
foto: 19.10.2014
Rovinka
131m
8134/0,0
foto: 24.03.2018
Rozbehy
380m
2414/0,0; 5118/8,5; 8110/7,1
foto: 18.08.2016
Rozbehy, rázcestie
440m
2414/0,3; 8110/7,4
foto: 18.08.2016
 Rozbehy, chata KST
445m
8110/7,8
foto: 18.08.2016
Rusniaky
228m
5113/8,5; 8167/17,9
foto: 16.04.2016
Rusovce
134m
8158/8,1
foto: 06.02.2016
Rusovský kanál, št. hr. (foto 1)
130m
0714/1,7
foto: 16.05.2015
Rusovský kanál, št. hr. (foto 2)
130m
0714/5,2
foto: 01.07.2017
Rybáreň
271m
5108/4,5
foto: 23.07.2016
Rybníček
380m
5103/1,1; 8106/7,3
foto: 07.04.2018
Salaš
309m
0770/5,7; 8129/0,0
foto: 01.09.2016
Salaš
490m
0701c/3,1; 2404/7,1
foto: 28.04.2012
 Sandberg (foto 1)
195m
2461/3,7; 8159/2,7
foto: 10.03.2012
 Sandberg (foto 2)
195m
2461/3,7; 8159/2,7
foto: 29.08.2017
Sap
116m
5142/10,8
foto: 25.08.2018
Sebreky, farma Pod Gaštankou
249m
8001M/0,8
foto: 07.04.2018
Sedláčkov jarok
345m
5103/0,0
foto: 07.04.2018
 Sedlo Báborská
370m
2408/3,5; 8109a/0,0
foto: 26.08.2015
Sedlo Gajda
548m
0705a/30,5; 0705V/0,0; 5131b/0,5
foto: 30.06.2018
Sedlo Havran
390m
0705a/21,0; 2417/5,9
foto: 04.07.2015
Sedlo Javorina
615m
0701d/2,9; 8106/10,2
foto: 21.08.2015
Sedlo Kostolný vrch
525m
0705a/36,7; 2442/14,7
foto: 30.06.2018
Sedlo Marhát
690m
0705a/33,6; 8122/2,5
foto: 30.06.2018
Sedlo nad Juríkovcami
493m
2422/9,8; 8119/7,0
foto: 14.04.2018
Sedlo pod Gýmešom
424m
5129/13,0; 8135/2,5
foto: 10.07.2014
Sedlo pod Lyscom
455m
8135/6,5; 8135X/0,0
foto: 12.07.2017
Sedlo pod Rakytou
577m
2450/4,6; 5123a/19,5
foto: 15.08.2018
Sedlo pod Veľkým Tribečom
749m
0706a/30,0; 0706P/0,0; 2430/12,0; 5123b/6,0
foto: 04.07.2018
Sedlo pod Zoborom
535m
0706a/4,5; 2427/3,5
foto: 17.07.2017
Sedlo pod Žibricou
400m
0706a/8,0; 2424/5,0
foto: 18.07.2016
Sedlo Skalka
525m
0701d/13,2; 0701e/0,0; 2408/16,7
foto: 09.06.2018
Sedlo Uhliská
570m
0701e/8,0; 2408/7,5
foto: 23.06.2018
Sekyl
404m
0702/7,4; 8102/10,8
foto: 16.10.2016
Selec
335m
5111/17,2
foto: 01.08.2015
Senica, autobusová stanica (foto 1)
200m
0771/23,8
foto: 05.07.2017
Senica, autobusová stanica (foto 2)
200m
0771/23,8; 5147/12,3
foto: 14.10.2017
Senica, MsÚ
205m
5147/0,0
foto: 14.10.2017
Senica nad Myjavou, stanica
192m
0771/28,5; 0772/0,0
foto: 11.10.2014
Sihoť, most
130m
2440/20,2
foto: 21.04.2018
Skala
502m
2458/0,0; 8167/11,3
foto: 27.07.2013
Skalica, kaplnka sv. Františka
190m
5140/7,0; 8165/0,0
foto: 09.05.2015
Skalica, námestie
190m
0770/1,0; 5140/7,8; 8166/11,0
foto: 11.04.2015
Skalica, vlak
190m
0770/0,0; 8166/0,0
foto: 02.08.2014
Skaly, vyhliadka
310m
0709/2,5; 2438/9,1
foto: 12.08.2014
Skálie
407m
0701g/2,8; 2446/0,6
foto: 08.08.2015
Sklená huta
420m
2408/12,0; 5104/25,3; 8108/6,9
foto: 02.06.2018
Sklený vrch
450m
5104/26,6; 8108/8,1
foto: 02.06.2018
Skýcov
423m
5123a/11,7
foto: 15.08.2018
Slavín (foto 1)
236m
0701a/16,1; 0701b/0,0; 0701I/0,0
foto: 27.09.2015
Slavín (foto 2)
236m
0701a/16,1; 0701b/0,0; 0701I/0,0
foto: 25.11.2017
Slnečné údolie
330m
8131/4,3
foto: 18.08.2012
Slovnaft
135m
2440/0,0
foto: 29.08.2015
Smolenice, lesný závod (foto 1)
220m
2409b/6,5; 8109b/10,3
foto: 22.08.2014
Smolenice, lesný závod (foto 2)
220m
2409b/6,5; 8109b/10,3
foto: 05.05.2018
Smolenice, ObÚ
225m
2412/0,0; 5106/0,0; 8109b/10,9
foto: 05.05.2018
Smolenice, vlak
203m
2409b/9,0; 8128/0,0
foto: 22.08.2014
Smolenický zámok (foto 1)
292m
2409b/6,0; 8109b/9,8
foto: 22.08.2014
Smolenický zámok (foto 2)
292m
2409b/6,0; 8109b/9,8
foto: 05.05.2018
Snežienka (foto 1)
248m
8102/4,9
foto: 15.08.2015
Snežienka (foto 2)
248m
8102/4,9
foto: 01.12.2018
Sobotište, námestie
242m
0771/16,0; 2413/16,0; 5115/21,0; 8162/0,0
foto: 05.07.2017
Solcáre
289m
0703/6,4; 8105/3,6
foto: 09.08.2014
Sološnica
235m
5104/34,7; 8108/15,2
foto: 21.03.2015
Sološnícka dolina, hor. 1
262m
0701e/2,9; 8108/12,9
foto: 09.06.2018
Sološnícka dolina, hor. 2
260m
0701e/3,2; 8108/13,2
foto: 09.06.2018
Sovinec, rázc.
415m
0701/131,9
foto: 21.07.2018
Stará Turá
280m
2437/0,0; 5109/20,0; 8112/0,0
foto: 17.07.2015
Stará Turá, Chirana
275m
2437/0,7; 5109/19,3
foto: 17.07.2015
Stará Turá, pod stanicou
275m
2437/0,2; 5109/19,8; 8112/0,2
foto: 17.07.2015
Striebornica
430m
0705a/25,5; 5135a/4,9
foto: 11.08.2018
Studená dolina
210m
0705a/5,0
foto: 08.08.2016
Studený hrad
432m
8135V/0,3
foto: 12.07.2017
Studienka
203m
0773/9,8
foto: 15.08.2016
Studnička Jelšovka
435m
2450/2,2
foto: 15.08.2018
Stupava
180m
2404/20,6; 8103/18,6
foto: 27.03.2016
Stupava, Obora
200m
2404/18,6; 5113/0,0; 8140/0,0
foto: 02.04.2016
Stupava, park
185m
2404/20,0; 8103/18,0
foto: 16.04.2016
Suchánka, horáreň
392m
8124/9,2
foto: 02.09.2017
Svätá studňa
230m
2402/8,9
foto: 21.02.2015
Svätý Jur (foto 1)
150m
2404/0,6; 8103/0,6
foto: 28.06.2016
Svätý Jur (foto 2)
150m
2404/0,6; 8103/0,6
foto: 01.04.2017
Svätý Jur, stanica
136m
2404/0,0; 8103/0,0
foto: 01.04.2017
Svätý Urban
234m
5146/8,0; 8149/1,0
foto: 06.06.2015
Svätý vrch (foto 1)
405m
2403/7,3; 8103/10,1
foto: 17.03.2012
Svätý vrch (foto 2)
405m
2403/7,3; 8103/10,1
foto: 04.11.2017
 Svoradov prameň
310m
2427/7,0; 2427J/0,0
foto: 17.07.2017
 Svoradova jaskyňa
355m
2427V/0,5
foto: 17.07.2017
Šance, u Sabotov
346m
0770/31,8; 0771/1,0; 2433/10,3
foto: 14.07.2017
Šaštín
170m
5138/1,0
foto: 12.09.2015
Šaštín, Gazárka
180m
5138/1,8
foto: 29.08.2014
Šaštín, námestie
170m
5138/0,0
foto: 12.09.2015
Šenkárka
512m
2405/4,3; 8131/7,2
foto: 18.08.2012
Šindelovci
290m
8145/8,0
foto: 20.08.2018
Široké
307m
0703/6,8; 8105/4,2
foto: 09.08.2014
Šípkové
217m
2443/11,3
foto: 19.07.2012
Škarítkovci
300m
2413/5,3
foto: 01.08.2012
Šport chata, rázcestie
615m
0705c/0,3; 2425/9,9
foto: 18.08.2014
Štambrk
673m
2434/15,2
foto: 09.07.2018
Štál Javor
456m
0706c/15,5; 5123a/10,0
foto: 19.07.2014
Štefánikova mohyla (foto 1)
131m
5145/0,0
foto: 15.06.2013
Štefánikova mohyla (foto 2)
131m
5145/0,0
foto: 22.08.2015
Štúrova lavička
230m
2428/2,7
foto: 09.08.2014
Šúr
130m
5145/7,7
foto: 01.04.2017
Švábsky vrch (foto 1)
325m
0701a/7,8 ; 2436/3,6
foto: 21.09.2014
Švábsky vrch (foto 2)
325m
0701a/7,8 ; 2436/3,6
foto: 02.07.2017
Technické sklo
174m
5136/3,1
foto: 11.03.2017
Tisové skaly
480m
0703/13,0 ; 2407/4,6
foto: 15.09.2018
Tomky, chaty
170m
2444/8,5; 5138/9,8
foto: 16.08.2012
Topoľové, horáreň (foto 1)
132m
2440/13,4; 8134/3,4
foto: 29.08.2015
Topoľové, horáreň (foto 2)
132m
2440/13,4; 8134/3,4
foto: 21.04.2018
Topoľové, rázcestie
130m
8134/3,0
foto: 24.03.2018
Tovarišské
385m
5104/5,1; 8001M/2,4
foto: 07.04.2018
Traja jazdci
670m
0703/10,7; 5102/6,0
foto: 07.04.2018
Trenčianske Bohuslavice
190m
2447/0,0; 5141/0,0
foto: 14.08.2017
Trenčín, hotel Elizabeth
211m
0701j/20,0; 0705c/20,3
foto: 14.04.2018
Trenčín, stanica
212m
0701j/20,2; 0701k/0,0
foto: 14.04.2018
Trhovičná lúka
505m
0705a/31,0; 5131a/4,7; 5131b/0,0
foto: 09.09.2017
 Tri duby (foto 1)
444m
2427/5,0; 5120/6,0
foto: 18.07.2016
Tri duby (foto 2)
444m
2427/5,0; 5120/6,0
foto: 17.07.2017
Tri duby
353m
0701b/8,4
foto: 20.08.2014
Tri kamenné kopce
565m
0701c/10,5; 2405/5,2; 8131/8,1
foto: 18.08.2012
Tri kopce 1
420m
2411/6,1; 5104/11,4; 8107/5,1
foto: 04.08.2018
Tri kopce 2
420m
5104/11,6; 8107/5,3
foto: 15.09.2018
Trnovec, most
178m
5140/0,0; 8161/9,5
foto: 09.05.2015
Trojchotár
448m
0706a/7,0; 2424/3,5
foto: 18.07.2016
Trojmedzie SK-A-H
130m
0714/7,8
foto: 01.07.2017
Turá lúka, jednota
320m
2413/3,0; 8164/0,0
foto: 01.08.2012
U Sukupov
490m
0771/7,5
foto: 14.07.2017
U Závodných
292m
5139/8,2
foto: 17.07.2013
Uhrovské Podhradie
325m
2608/10,6; 5406/0,0
foto: 02.07.2018
Uhrovský hrad
575m
2432/0,0; 5406/2,1
foto: 02.07.2018
Urbárska hora
395m
8119/4,3
foto: 14.04.2018
Ústredie KST
138m
2401/6,2
foto: 13.02.2016
Úzky les, prameň
310m
0701a/2,4; 8104/2,4
foto: 01.09.2015
Vaďovce
228m
2437/5,5
foto: 17.07.2015
Vajnory, most
130m
5145/5,6
foto: 01.04.2017
Vankovci
390m
5117/4,6; 8164/3,4
foto: 16.08.2017
Vápeništia
305m
5135b/3,3
foto: 17.08.2018
Vápenka
590m
5102/7,0; 8106/4,0
foto: 21.08.2015
Vápenná
752m
0701e/5,8; 5104/30,8; 8127/5,2
foto: 02.06.2018
Velčice
225m
8135/10,8
foto: 12.07.2017
Veľká Homoľa
709m
0703/11,0; 2428/7,2; 5102/6,3
foto: 07.04.2018
Veľká Javorina, Holubyho chata
905m
0701/148,1; 2416/12,1; 8112/10,8
foto: 21.07.2018
Veľká Javorina, hrebeň
965m
0701/147,1
foto: 21.07.2018
Veľká Javorina, parkovisko
890m
2416/11,8; 8112/10,5
foto: 21.07.2018
Veľká Javorina, št. hr.
960m
0701/148,6
foto: 21.07.2018
Veľká Skala
496m
5129/4,5
foto: 10.07.2014
Veľké Vozokany
178m
5122/0,0
foto: 29.07.2017
Veľký Inovec, lúka
855m
0707/14,6; 5522a/11,0; 5522b/0,0; 8133/9,4
foto: 09.07.2018
Veľký Inovec, tur. chata
850m
0707/14,7; 8133/9,5
foto: 09.07.2018
Veľký Inovec, vyhl.
901m
0707/15,0; 0804a/0,0
foto: 09.07.2018
Veľký Lysec
547m
8135X/0,4
foto: 12.07.2017
Veľký Meder
112m
2451/0,0; 8192/10,4
foto: 15.08.2014
Veľký Meder, kúpele
112m
2451/2,1; 8192/0,0
foto: 15.08.2014
Veľký Plešivec
484m
2443/5,3; 8115/3,2
foto: 19.07.2012
Veľký Tribeč
829m
0706a/29,0; 2430/13,0; 5123b/7,0
foto: 04.07.2018
Veterník
316m
8165/3,0
foto: 21.08.2017
Veterný mlyn
220m
8161/5,5
foto: 09.05.2015
Viadukt
208m
2424/0,0; 8132/8,5
foto: 12.08.2017
Vila Bakchus
260m
2417/3,4
foto: 04.07.2015
Villa Rustica
210m
5136/2,4
foto: 28.12.2014
Vinohrady
334m
5129/15,0
foto: 10.07.2014
Visiace skaly
570m
0705V/0,9
foto: 30.06.2018
Višňové
230m
2437/8,7; 5119/4,8; 8114M/6,0
foto: 17.07.2015
Vlčiareň (foto 1)
378m
2412/2,5; 8109b/7,9
foto: 22.08.2014
Vlčiareň (foto 2)
378m
2412/2,5; 8109b/7,9
foto: 22.08.2018
Vlčie Hrdlo
134m
2440/3,3
foto: 29.08.2015
Vodná nádrž Buková, hrádza
295m
2414/6,5; 8144/4,0
foto: 27.08.2016
Vodná nádrž Striebornica
200m
5135a/7,1
foto: 11.08.2018
Vodná nádrž Kunov
232m
0771/19,0
foto: 05.07.2017
Vojenská nemocnica
178m
0702/0,0; 8152/0,0
foto: 31.12.2016
Vrbovce, nám.
317m
2433/7,0; 5117/11,0; 8129/16,5
foto: 16.08.2017
Vrbovce, št. hr.
370m
0770/32,8; 0771/0,0; 2433/11,3
foto: 14.07.2017
Vrch slobodných
687m
0701/139,5
foto: 21.07.2018
Vypálenisko (foto 1)
390m
0701b/12,2; 2403/4,1
foto: 20.02.2016
Vypálenisko (foto 2)
390m
0701b/12,2; 2403/4,1
foto: 10.02.2018
Vyvieračka
335m
5101/17,4
foto: 27.05.2017
Výtok, chata Dolina (foto 1)
285m
5107/12,4; 8146/0,0
foto: 26.07.2014
Výtok, chata Dolina (foto 2)
285m
5107/12,4; 8146/0,0
foto: 03.06.2017
Výtoky, rázc.
240m
5131b/3,2
foto: 09.09.2017
Výtoky, rekr. stredisko
260m
5131b/2,3
foto: 09.09.2017
Weitov lom
200m
2461/3,0
foto: 08.11.2015
Za Kačínom
370m
0702/5,7; 8102/9,1
foto: 23.01.2016
Zabité (foto 1)
400m
2445/11,6; 5108/0,0; 8108/3,8
foto: 23.07.2016
Zabité (foto 2)
400m
2445/11,6; 5108/0,0; 8108/3,8
foto: 23.06.2018
Zajačí jarok
330m
2410/5,3; 5104/13,7
foto: 19.07.2013
Záhorská Bystrica
187m
2402/11,4; 8102/13,2
foto: 23.01.2016
Záhrb
320m
0804a/9,0
foto: 09.07.2018
Zámčisko
468m
2407/2,1; 8106/1,3
foto: 21.08.2015
Záruby
768m
0701f/3,1
foto: 16.08.2013
Záruby, rázcestie
745m
0701f/3,3; 5108/15,5
foto: 16.08.2013
Záruby, sedlo
625m
2409b/2,7; 5108/13,7
foto: 05.05.2018
Zátonský les
115m
2451/17,9; 5142/22,1
foto: 15.08.2014
Závod
158m
0773/21,3
foto: 07.10.2017
Závod, vlak
159m
0773/24,0
foto: 07.10.2017
 Zbojnícke
610m
5102/7,8; 8106/4,8
foto: 21.08.2015
 Zbojníčka (foto 1)
406m
0701b/13,2; 5101/3,5; 8126/0,0
foto: 20.02.2016
Zbojníčka (foto 2)
406m
0701b/13,2; 5101/3,5; 8126/0,0
foto: 10.02.2018
Zimovci
500m
0771/3,9; 5117/7,6
foto: 14.07.2017
Zimovci, hr. chotára
508m
0771/4,2; 5117/7,9
foto: 14.07.2017
Zlaté Moravce
186m
0707/1,3
foto: 29.07.2017
Zlaté Moravce, stanica
184m
0707/0,0
foto: 15.08.2018
Zlatnícka dolina, rekr. str.
290m
2415/0,0; 8129/1,7
foto: 18.08.2017
Zlatno
330m
0706a/36,0; 0706b/0,0; 2450/0,0; 8150a/0,0
foto: 04.07.2018
Zlatovce
208m
0701j/18,3; 2422/0,0; 5112/0,0; 8119/0,0
foto: 14.04.2018
 Zobor
588m
0706a/5,0; 5120/7,0
foto: 18.07.2016
Zoborský kláštor
310m
8132Z/0,5
foto: 12.08.2017
Zochova chata
455m
0703/13,5; 2407/5,1; 8107/7,4
foto: 04.08.2018
Zochova chata, parkovisko
445m
0703/13,6; 8107/7,2
foto: 04.08.2018
Zrúc. opevneného kostola
265m
5141Z/0,3
foto: 14.08.2017
Zrúcanina hradu Branč
479m
2413/9,5
foto: 01.08.2012
Zrúcanina hradu Tematín
564m
2425/6,0; 8116/0,0
foto: 18.08.2014
Zrúcanina Hrušov
455m
0706c/13,0; 5123a/8,0
foto: 19.07.2014
Zumberg
206m
0703/4,0; 5102/0,0; 8131/0,0
foto: 26.05.2018
Žalostiná, Chalupovci
590m
0770/22,4
foto: 14.07.2018
Žalostiná, vyhliadka
622m
0770-/1,0
foto: 14.07.2018
Žibrica
617m
0706a/9,5; 0706Z/0,0
foto: 18.07.2016
Žilová
416m
2406/6,8; 8131/3,6
foto: 18.08.2012
Žirany (foto 1)
258m
0706a/14,0
foto: 18.07.2016
Žirany (foto 2)
258m
0706a/14,0
foto: 12.08.2017
Žliabky
285m
8108/11,4
foto: 09.06.2018
Žrebčín Backová
312m
5123a/4,5
foto: 19.07.2014
  
TOPlist