Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

test

 
O stránke
 
Táto stránka sa zaoberá výlučne turistickými trasami na západnom Slovensku. Podrobne rozpísaných je aktuálne 195 turistických trás rozdelených do štyroch sekcií a 2 lyžiarske trasy vrátane ich priebehu. Okrem toho je snaha zdokumentovať čo najviac turistických smerovníkov vrátane nadmorskej výšky informácií o turistických trasách prechádzajúcich daným miestom s príslušným kilometrovým údajom. Vypísané údaje sa nemusia zhodovať s údajmi na turistickej smerovke, a to v prípade, že priebeh alebo číslo trasy boli zmenené. Ďalej sa zameriavame na zmeny v značení a na chýbajúce turistické smerovníky.
 
UPOZORNENIE: v sekcii ˝fotografie˝ sú v tabuľke umiestnené fotografie v ich plnej veľkosti, to znamená, že môže dôjsť k dlhšiemu načítavaniu. Zobrazíte ich jednoducho, a to pravoklikom na danú fotografiu a ˝zobraziť obrázok˝. V prípade, že máte mobilný internet s obmedzeným objemom dát, sekciu neotvárajte.
 
 
Turistické trasy
 
Farby: rozlišujeme štyri farebné varianty turistických trás, a to červené, modré, zelené a žlté trasy. V zásade platí, že červenou sú vyznačené magistrály a trasy s dlhšou vzdialenosťou, ktoré sú zvyčajne najlepšie udržiavané. Modré značky zase vedú k významným lokalitám či turistickým objektom. Zelené spájajú hrebene alebo vrcholy kopcov s okolitými obcami, pričom vedú prevažne dolinami s menej náročným stúpaním (napr. trasa 5101 - Medené Hámre, 5102 - Kuchyňa, 5105 - Plavecký Mikuláš...) Žlté majú prevažne kratšiu vzdialenosť alebo sú to spojky medzi dvoma trasami (napr. trasa 8105).
Uvedené však nemusí platiť vždy. V lokalite, kde vzhľadom na už existujúce trasy nie je možné zvoliť inú farbu, je nová trasa vyznačená práve takou farbou, aká je k dispozícii, aby nedochádzalo ku križovaniu trás rovnakej farby (príklad - trasa 0713). Stretnutie trás rovnakej farby v spoločnom bode je zriedkavé a aj to zvyčajne len na miestach, kde aspoň jedna trasa končí (napr. Piešťany alebo Mlynská dolina).
Číslovanie: na západnom Slovensku sú trasy rozdelené do číselných radov: červené (07XX); modré (24XX); zelené (51XX) a žlté (81XX).
Trasa E8: európska diaľková trasa prechádzajúca ôsmimi európskymi krajinami, západným Slovenskom na úseku Jelení háj - Horná Poruba prechádza prostredníctvom týchto trás: 0711, 0701, 2416, 5119, 8114, 5111, 0705 a 0701.
 
 
Turistické značenie
 
Klasická turistická značka je veľkosti 10 x 10 cm a pozostáva z troch rovnobežných pásov, pričom prostredný pás určuje farbu trasy (červená, modrá, zelená, žltá) a zvyšné dva sú biele. Po svojom obvode môže byť olemovaná hnedou, hnedozelenou alebo prípadne inou podobnou farbou. Šípky zase znamena zmenu smeru trasy. Okrem toho poznáme radu ďalších, ktoré sú špecifické svojim výzorom a miestom, ku ktorému vedú. Ich podobu aj význam nájdete tu:
 
 
 
  
 
TOPlist