Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

nové/zmenené turistické trasy

Zmeny za posledné obdobie (2008 - 2017):
Žlté
Trasa 8105:
V roku 2008 predĺžená do obce Vinosady.
Trasa 8109:
Zrušený úsek z Plaveckého Mikuláša k vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia.
V lete 2015 predĺžená z obce Plavecký Mikuláš po sedlo Báborská.
Trasa 8136:
Presmerovaná z obce Žitná - Radiša do obce Kšinná.
Trasa 8137:
Do obce Nitrianske Rudno presmerovaná po inej trase.
Trasa 8151:
Trasa bola v roku 2012 skrátená z Obyckých lúk po Benát, úsek Žitavany - Benát zrušený kvôli tomu, že cesta prechádzala cez súkromný pozemok, navyše okolo lomu, kde sa ťaží andezit.
Trasa 8157:
Trasa spája obec Dolné Vestenice a obec Surdov.
Trasa 8158:
Vznikla v roku 2011, vedie z Čunova do Rusoviec, časť trasy z Čunova po Čunovské jazerá vedie po bývalej trase 0714.
Trasa 8159:
Vznikla v roku 2008, nahradila náučný chodník č. 9703. Vedie zo Sandbergu po rázc. Pod Devínskou Kobylou.
Trasa 8167:
Táto okružná trasa vznikla v roku 2008, vedie z Lozorna k Rusniakom pri Lozorne.
Trasa 8168:
Vznikla v roku 2015, spája turistickú trasu 0774 so zámočkom Antonstál.
Trasa 8170:
Vznikla v roku 2008, vedie z obce Dechtice ku zrúcanine kláštora Katarínka.
Trasa 8171:
Krátka spojka spájajúca obec Pukanec so Sedlom pod Veľkým Veterníkom, vznik asi v roku 2008.
Trasa ?:
Vznikla v roku 2017 a vedie z rázcestia Horné Kameničné (spoločné s trasou 5141) po existujúce rázcestie Nová hora v Českej republike.
 
Červené
Trasa 0710:
Zrušená, väčšia časť nahradená trasou 5145 (rok 2013).
Trasa 0713:
Vedie z obce Dolný Lopašov po Dvoly, rázcestie. Vznik v roku 2008.
Trasa 0714:
V roku 2011 zmenená po celej svojej dĺžke, začiatočný bod Čunovo a koncový bod Trojmedzie pôvodné.
Trasa 0715:
Od smerovníka Hrušov smer Gabčíkovo pokračuje rovno po hrádzi (od 2009).
V roku 2016 skrátená po Šípovú hať, úsek Šípová hať - Galéria Danubiana zrušený, úsek Čunovo, hrádza - Galéria Danubiana bol prečíslovaný na 0714.
Trasa 0774:
Vyznačená v roku 2015 v Bielych Karpatoch, od Vlárskeho priesmyku po vrch Javorník.
 
Zelené
Trasa 5105:
Zrušený úsek z Plaveckého Mikuláša k vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia.
V lete 2015 predĺžená od TIM Mon Repos, končí pod Jeleňou Horou na rázcestí so žltou značkou.
Trasa 5113:
Zrušený úsek z Lozorna k vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia.
Trasa 5114:
Predĺženie od smerovníka Podhorské na námestie v Devínskej Novej Vsi (spojenie s modrou značkou 2461).
Trasa 5122:
Úsek Slepčany, žst. - Pamätník Vozokanský lev bol v roku 2017 zrušený, kvôli vedeniu trasy po cestných komunikáciách.
Trasa 5129:
V roku 2013 po obnove značenia ukončená v Ladiciach (úsek Ladice, obec - Ladice, vlak zrušený, keďže vlaky už na tejto trati nepremávajú).
Trasa 5142:
Vznik v roku 2009, vedie z Gabčíkova k Číčovskému mŕtvemu ramenu.
Trasa 5143:
Vyznačená v roku 2011, vedie z obce Píla do obce Budmerice (pôvodne mala viesť do Budmeríc žltá trasa 8168, avšak kvôli povodni v roku 2011 sa rozhodlo o inom trasovaní).
Trasa 5144:
V roku 2012 sa aj obec Jablonové dočkala značenej turistickej trasy. Táto krátka cesta vedie z obce a končí na rázcestí Vŕšky, odkiaľ sa dá pokračovať trasou 8167.
Trasa 5145:
Vznikla v roku 2013, vedie od Mohyly M. R. Štefánika pri bratislavskom letisku po Biely Kríž. Je súčasťou Štefánikovej magistrály, ktorá pokračuje červenou trasou 0701 na Bradlo.
Trasa 5146:
Vznik trasy sa datuje na jeseň 2014. Vedie z rázcestia Pod Klokočinou do obce Doľany, ďalej pokračuje severovýchodne a končí neďaleko obce Dolné Orešany.
Trasa 5147:
Vyznačená na jar/začiatkom leta 2017, oficiálne predstavená v septembri. Vedie zo Senice cez obec Hlboké a vracia sa naspäť do Senice, je pomenovaná po J. M. Hurbanovi.
 
Modré
Trasa 2401:
V roku 2010 predĺžená od Figara k ústrediu KST na Záborského ulici.
Trasa 2406:
Zrušený úsek z Perneku k vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia.
Trasa 2407:
Zrušený úsek z Kuchyne k vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia (smerovník sa tam však stále nachádza).
Trasa 2408:
Mierne zmenená trasa v Rohožníku, končí na autobusovej stanici (nie pri vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia).
Trasa 2409:
Zrušený úsek z Plaveckého Mikuláša k vlakovej stanici, keďže vlaky tadiaľ už dlhodobo nejazdia.
Trasa 2424:
Zrušený úsek od smerovníka Viadukt po železničnú stanicu.
Trasa 2426:
Zrušená zachádzka k železničnej stanici v obci Jelenec.
Trasa 2432:
Trasa predĺžená z Jankovho vŕšku do Dolných Vesteníc, a ďalej až do obce Skačany.
Trasa 2434:
V úseku Vojšín - Píla zrušená, trasa končí v Malej Lehote (do Píly vedie iná modrá trasa (2609)).
Trasa 2440:
Zmenený priebeh trasy medzi rozcestníkmi Vlčie Hrdlo a Topoľové, obchádza ostrov Kopáč (od jesene 2014).
Trasa 2446:
Skrátená po rázcestie so zelenou (v smere do Hradišťa), 2014
Trasa 2451:
Vznik 2010, vedie od železničnej stanice vo Veľkom Mederi k Číčovskému ramenu Dunaja.
Trasa 2457:
Vznikla v roku 2015, vedie z obce Horné Srnie po rázcestie s trasou 0774.
Trasa 2458:
Táto krátka trasa z roku 2010 spája vrch Skala (žltá 8167) s Prepadlým (zelená 5101).
Trasa 2459:
Vznikla spolu s trasou 2458 v tom istom roku o kúsok ďalej, pričom vedie z rázcestia Lintavy do Lozorna, súčasťou je aj odbočka k Biofarme Príroda.
Trasa 2461:
V roku 2012 bola predĺžená k Cyklomostu Slobody.
Trasa ?:
Modrá trasa spájajúca obec Dubodiel a vrch Inovec, č. trasy neznáme. (2014)
 
Nové názvy chodníkov:
2442 -> Chodník sv. Cyrila a Metoda, 2013
5107 -> Chodník Jána Hollého, 2014
 
 
TOPlist